Fellow Members:

 

ESR1

Alessandro Scacchetti

Alessandro Scacchetti

Early Stage Researcher

(Peter Becker Lab)

 

ESR2

Ourania Chatzidoukaki

Ourania Chatzidoukaki

Early Stage Researcher

(George Garinis Lab)

 

ESR3

Theodoros Savvidis

Theodoros Savvidis

Early Stage Researcher

(Charalampos Spilianakis Lab)

 

ESR4

Tomas Zelenka

Tomas Zelenka

Early Stage Researcher

(Charalampos Spilianakis Lab)

 

ESR5

Ioannis-Marios Roussis

Ioannis-Marios Roussis

Early Stage Researcher

(John Strouboulis Lab)

 

ESR6

Nina Tanaskovic

Nina Tanaskovic

Early Stage Researcher

(Bruno Amati Lab)

 

ESR7

Nefeli Dellepiane

Nefeli Dellepiane

Early Stage Researcher

(Wendy Bickmore Lab)

 

ESR8

David Hanly

David Hanly

Early Stage Researcher

(Manel Esteller Badosa Lab)

 

ESR9

Mirco Martino

Mirco Martino

Early Stage Researcher

(Anita Göndör Lab)

 

ESR10

Ilias Tzelepis

Ilias Tzelepis

Early Stage Researcher

(Anita Göndör Lab)

 

ESR11

Anastasia Godneva

Anastasia Godneva

Early Stage Researcher

(Eran Segal Lab)

 

ESR12

Himanshu Chauhan

Himanshu Chauhan

Early Stage Researcher

(Renaud Schoemans Lab)

 

ESR13

Nikolaos Giannakis

Nikolaos Giannakis

Early Stage Researcher

(Gabor Zahuczky Lab)

 

ESR14

Iwona Belczacka

Iwona Belczacka

Early Stage Researcher

(Harald Mischak Lab)

 

ESR15

Florian Gruber

Florian Gruber

Early Stage Researcher

(Colin Wilde Lab)